Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000meštiansky9738 SGWaAP
0.342meštiacky1649 SGWaAP
0.487renesančný14425 SGWaAP
0.488secesná3214 SGWaAP
0.506gotický20835 SGWaAP
0.510rokokový1848 SGWaAP
0.519pavlačový798 SGWaAP
0.523barokový19738 SGWaAP
0.530neskorogotický2364 SGWaAP
0.531renesančná12915 SGWaAP
0.532secesný3767 SGWaAP
0.532radničné_námestie2159 SGWaAP
0.534klasicistický4275 SGWaAP
0.536zemianska_kúria878 SGWaAP
0.538jednoposchodový1733 SGWaAP
0.542mestské_opevnenie3276 SGWaAP
0.548kúria16956 SGWaAP
0.549Meštiansky797 SGWaAP
0.557neskorobarokový1475 SGWaAP
0.560palác106452 SGWaAP
0.563renesančný_kaštieľ4002 SGWaAP