Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000meštianske845 SGWaAP
0.384šľachtické1395 SGWaAP
0.513mešťan18882 SGWaAP
0.520meštianstvo2519 SGWaAP
0.565poddanské1024 SGWaAP
0.566dedinské7133 SGWaAP
0.571šľachtická7747 SGWaAP
0.575zemepanské856 SGWaAP
0.583zemianske775 SGWaAP
0.584remeselnícke1089 SGWaAP
0.586cechové468 SGWaAP
0.589meštianska7803 SGWaAP
0.590jarmočné1353 SGWaAP
0.597sedliacke1247 SGWaAP
0.599šľachtický9375 SGWaAP
0.599feudálne1921 SGWaAP
0.604slobodné_kráľovské5899 SGWaAP
0.606renesančné3530 SGWaAP
0.611uhorské7705 SGWaAP
0.616malomestské476 SGWaAP
0.622patronátne805 SGWaAP
0.623hornouhorské512 SGWaAP
0.625stredoveké16814 SGWaAP
0.628stoličné741 SGWaAP
0.631barokové4415 SGWaAP
0.632šľachtic27207 SGWaAP
0.633meštiansky9738 SGWaAP
0.633meštiacky1649 SGWaAP
0.634uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.637šľachta27175 SGWaAP
0.641prešporské959 SGWaAP
0.644šľachtictvo470 SGWaAP
0.654dobové7458 SGWaAP
0.654roľnícke2594 SGWaAP
0.654aristokratické855 SGWaAP
0.658bytčianske518 SGWaAP
0.663stavovské1653 SGWaAP
0.667klasicistické550 SGWaAP
0.668mestské88853 SGWaAP
0.668cechový1379 SGWaAP
0.669vidiecke8394 SGWaAP
0.672zámocké1519 SGWaAP
0.672kráľovské21268 SGWaAP
0.674patriarchálne767 SGWaAP
0.675prepoštstvo686 SGWaAP