Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000meštianska7803 SGWaAP
0.325meštianka2218 SGWaAP
0.437reálka1375 SGWaAP
0.477učiteľský_ústav3712 SGWaAP
0.485šľachtická7747 SGWaAP
0.503meštiacka1504 SGWaAP
0.577kalvínska1131 SGWaAP
0.578gymnaziálna1658 SGWaAP
0.589meštianske845 SGWaAP
0.589učňovská4583 SGWaAP
0.593evanjelické_lýceum2688 SGWaAP
0.598evanjelická21060 SGWaAP
0.600dvojtriedna959 SGWaAP
0.607meštianstvo2519 SGWaAP
0.609roľnícka8943 SGWaAP
0.609jednotriedka507 SGWaAP
0.610jednotriedna955 SGWaAP
0.617Meštiansky797 SGWaAP
0.621piaristické_gymnázium1405 SGWaAP
0.621aristokratická3139 SGWaAP
0.623malomestská935 SGWaAP
0.624lýceum8931 SGWaAP
0.624rímskokatolícka6333 SGWaAP