Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000meštiactvo623 SGWaAP
0.352malomeštiactvo869 SGWaAP
0.385meštianstvo2519 SGWaAP
0.463buržoázia8590 SGWaAP
0.484meštiacka1504 SGWaAP
0.491buržoázne1014 SGWaAP
0.514zemianstvo2507 SGWaAP
0.515buržoázna6997 SGWaAP
0.528sedliactvo424 SGWaAP
0.533meštiak1475 SGWaAP
0.552malomeštiacky924 SGWaAP
0.554kozmopolitizmus928 SGWaAP
0.563malomeštiacka950 SGWaAP
0.566mamonárstvo416 SGWaAP
0.568feudálna3953 SGWaAP
0.587šľachta27175 SGWaAP
0.589aristokracia7168 SGWaAP
0.593autoritárstvo1271 SGWaAP
0.595národovectvo952 SGWaAP
0.599plebejská535 SGWaAP
0.600proletárske518 SGWaAP
0.603samoderžavie611 SGWaAP
0.604osvietenská1933 SGWaAP
0.606úpadková737 SGWaAP
0.608proletárska2351 SGWaAP