Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000meštiacky1649 SGWaAP
0.342meštiansky9738 SGWaAP
0.509meštiacka1504 SGWaAP
0.534malomeštiacky924 SGWaAP
0.550renesančný14425 SGWaAP
0.551sedliacky6748 SGWaAP
0.563pavlačový798 SGWaAP
0.571rokokový1848 SGWaAP
0.581patricijský406 SGWaAP
0.587secesný3767 SGWaAP
0.593malomestský1106 SGWaAP
0.594jednoposchodový1733 SGWaAP
0.609predmestský786 SGWaAP
0.611prízemný13227 SGWaAP
0.615meštiak1475 SGWaAP
0.622veľkomestský1297 SGWaAP
0.625renesančné3530 SGWaAP
0.627roľnícky4156 SGWaAP
0.627secesná3214 SGWaAP
0.629aristokratický3011 SGWaAP
0.629zemianska_kúria878 SGWaAP
0.632barokový19738 SGWaAP
0.633klasicistický4275 SGWaAP