Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000meštiacka1504 SGWaAP
0.251malomeštiacka950 SGWaAP
0.377malomestská935 SGWaAP
0.409buržoázna6997 SGWaAP
0.426aristokratická3139 SGWaAP
0.483malomeštiacky924 SGWaAP
0.484meštiactvo623 SGWaAP
0.496malomeštiactvo869 SGWaAP
0.503meštianska7803 SGWaAP
0.509meštiacky1649 SGWaAP
0.531puritánska939 SGWaAP
0.549dekadentná1686 SGWaAP
0.550meštiak1475 SGWaAP
0.552buržoázia8590 SGWaAP
0.553šľachtická7747 SGWaAP
0.558intelektuálska710 SGWaAP
0.574feudálna3953 SGWaAP
0.585aristokracia7168 SGWaAP
0.586proletárska2351 SGWaAP
0.590súdobá3366 SGWaAP
0.592malomestské476 SGWaAP
0.595malomeštiak1323 SGWaAP
0.595osvietenská1933 SGWaAP
0.597modernistická1544 SGWaAP
0.599plebejská535 SGWaAP
0.602buržoázny4038 SGWaAP
0.603meštianstvo2519 SGWaAP
0.604zámožná2931 SGWaAP
0.606snobská1281 SGWaAP
0.608buržoázne1014 SGWaAP
0.617individualistická1297 SGWaAP
0.617úzkoprsá542 SGWaAP
0.618bohémska1364 SGWaAP
0.619vykorisťovateľská655 SGWaAP
0.620pokrytecká2561 SGWaAP
0.628veľkomestská1001 SGWaAP
0.628dekadencia2871 SGWaAP
0.632šľachta27175 SGWaAP
0.636prudérna612 SGWaAP
0.639robotnícka20481 SGWaAP
0.639úpadková737 SGWaAP
0.639aristokratický3011 SGWaAP
0.640despotická1055 SGWaAP
0.640elitárska777 SGWaAP
0.641snobizmus1135 SGWaAP
0.641súveká1065 SGWaAP
0.641patriarchálna3092 SGWaAP
0.643idealistická2200 SGWaAP