Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000meštiacka1504 SGWaAP
0.251malomeštiacka950 SGWaAP
0.377malomestská935 SGWaAP
0.409buržoázna6997 SGWaAP
0.426aristokratická3139 SGWaAP
0.483malomeštiacky924 SGWaAP
0.484meštiactvo623 SGWaAP
0.496malomeštiactvo869 SGWaAP
0.503meštianska7803 SGWaAP
0.509meštiacky1649 SGWaAP
0.531puritánska939 SGWaAP
0.549dekadentná1686 SGWaAP
0.550meštiak1475 SGWaAP
0.552buržoázia8590 SGWaAP
0.553šľachtická7747 SGWaAP
0.558intelektuálska710 SGWaAP
0.574feudálna3953 SGWaAP
0.585aristokracia7168 SGWaAP
0.586proletárska2351 SGWaAP
0.590súdobá3366 SGWaAP
0.592malomestské476 SGWaAP
0.595malomeštiak1323 SGWaAP
0.595osvietenská1933 SGWaAP
0.597modernistická1544 SGWaAP
0.599plebejská535 SGWaAP