Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mešťan18882 SGWaAP
0.341šľachtic27207 SGWaAP
0.394richtár22876 SGWaAP
0.406zemepán10965 SGWaAP
0.429zeman9863 SGWaAP
0.449šľachta27175 SGWaAP
0.457feudál3083 SGWaAP
0.459patricij1166 SGWaAP
0.466poddaný11979 SGWaAP
0.466poddaný12743 SGWaAP
0.467meštianstvo2519 SGWaAP
0.479veľmož6882 SGWaAP
0.489uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.505prísažný1970 SGWaAP
0.506prepošt3157 SGWaAP
0.513meštianske845 SGWaAP
0.513statkár4923 SGWaAP
0.518palatín7542 SGWaAP
0.518slobodné_kráľovské5899 SGWaAP
0.520uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.520sedliak27222 SGWaAP
0.521veľkostatkár2399 SGWaAP
0.530Žigmund10064 SGWaAP