Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mazut746 SGWaAP
0.475petrolej4351 SGWaAP
0.499uhlie59027 SGWaAP
0.511palivo157723 SGWaAP
0.516zemný_plyn58962 SGWaAP
0.523nafta59639 SGWaAP
0.540popolček4065 SGWaAP
0.543svietiplyn580 SGWaAP
0.543drevoplyn486 SGWaAP
0.546kvapalné_palivo1543 SGWaAP
0.550koks4688 SGWaAP
0.569jadrové_palivo4036 SGWaAP
0.570benzín90396 SGWaAP
0.573bionafta2859 SGWaAP
0.574bioplyn7064 SGWaAP
0.584škvara1502 SGWaAP
0.588hnedé_uhlie5009 SGWaAP
0.590lignit1165 SGWaAP
0.590drevná_štiepka3355 SGWaAP
0.600uhoľný4440 SGWaAP