Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

cached 💰

slovopočet
0.000matkino5656 SGWaAP
0.331mamino3700 SGWaAP
0.444dcérino1091 SGWaAP
0.452bratovo1516 SGWaAP
0.453sestrino1150 SGWaAP
0.454ženino1377 SGWaAP
0.457synovo2074 SGWaAP
0.461matkin8387 SGWaAP
0.471otcovo8833 SGWaAP
0.495chlapcovo1795 SGWaAP
0.504manželovo2513 SGWaAP
0.509matkina11989 SGWaAP
0.522mužovo2435 SGWaAP
0.524manželkino923 SGWaAP
0.537materinské3336 SGWaAP
0.566Evino731 SGWaAP
0.614Máriino3779 SGWaAP
0.617moje734723 SGWaAP
0.622niečie1107 SGWaAP
0.628matkino_lono1098 SGWaAP
0.630matka815573 SGWaAP
0.646novorodené1217 SGWaAP