Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000materializmus9225 SGWaAP
0.310racionalizmus3906 SGWaAP
0.314relativizmus5097 SGWaAP
0.319materialistický3326 SGWaAP
0.338ateizmus16464 SGWaAP
0.338materialistická3135 SGWaAP
0.354konzumizmus1740 SGWaAP
0.373hedonizmus2092 SGWaAP
0.374dogmatizmus2038 SGWaAP
0.374nihilizmus3239 SGWaAP
0.377marxizmus13099 SGWaAP
0.381individualizmus8799 SGWaAP
0.386liberalizmus19638 SGWaAP
0.393idealizmus5687 SGWaAP
0.405agnosticizmus1002 SGWaAP
0.409materialista3595 SGWaAP
0.438teizmus1329 SGWaAP
0.438determinizmus1926 SGWaAP
0.439darvinizmus977 SGWaAP
0.444egoizmus16497 SGWaAP
0.449objektivizmus476 SGWaAP
0.450pragmatizmus5424 SGWaAP
0.451pozitivizmus2987 SGWaAP
0.452utilitarizmus1208 SGWaAP