Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000materialistický3326 SGWaAP
0.319materializmus9225 SGWaAP
0.337materialistická3135 SGWaAP
0.346materialista3595 SGWaAP
0.356racionalistický771 SGWaAP
0.369materialistické1353 SGWaAP
0.401idealistický2557 SGWaAP
0.404dogmatický2709 SGWaAP
0.417racionalizmus3906 SGWaAP
0.417svetonázor16564 SGWaAP
0.419metafyzický3257 SGWaAP
0.430ateistický4237 SGWaAP
0.432pozitivistický563 SGWaAP
0.439materialisticky959 SGWaAP
0.454dialektický1881 SGWaAP
0.457agnosticizmus1002 SGWaAP
0.463idealizmus5687 SGWaAP
0.465panteizmus873 SGWaAP
0.469dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.473marxistický3814 SGWaAP
0.476ateizmus16464 SGWaAP
0.477evolucionizmus659 SGWaAP
0.485filozofický23675 SGWaAP
0.487racionalista1259 SGWaAP