Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000materialistické1353 SGWaAP
0.358materialistická3135 SGWaAP
0.369materialistický3326 SGWaAP
0.377dogmatické1377 SGWaAP
0.384rozumové3031 SGWaAP
0.388marxistické1330 SGWaAP
0.392metafyzické1496 SGWaAP
0.393idealistické858 SGWaAP
0.420dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.454dialektické768 SGWaAP
0.467ateistické1233 SGWaAP
0.469materializmus9225 SGWaAP
0.473filozofické10273 SGWaAP
0.492dialektika4899 SGWaAP
0.498svetonázorové679 SGWaAP
0.504ontologické573 SGWaAP
0.516evolucionizmus659 SGWaAP
0.517metafyzika7150 SGWaAP
0.519panteizmus873 SGWaAP
0.521agnosticizmus1002 SGWaAP
0.526pozitivistický563 SGWaAP
0.526racionalizmus3906 SGWaAP