Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000materialistická3135 SGWaAP
0.337materialistický3326 SGWaAP
0.338materializmus9225 SGWaAP
0.358materialistické1353 SGWaAP
0.391racionalistická730 SGWaAP
0.395pozitivistická722 SGWaAP
0.404individualistická1297 SGWaAP
0.412dogmatická2399 SGWaAP
0.430idealistická2200 SGWaAP
0.432dialektika4899 SGWaAP
0.438metafyzika7150 SGWaAP
0.440ateistická3763 SGWaAP
0.440dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.443marxistická6571 SGWaAP
0.474racionalizmus3906 SGWaAP
0.477materialista3595 SGWaAP
0.483marxizmus13099 SGWaAP
0.485utopická2272 SGWaAP
0.485dialektická2001 SGWaAP
0.486metafyzická3950 SGWaAP
0.499agnosticizmus1002 SGWaAP
0.499relativistická1317 SGWaAP
0.502evolucionizmus659 SGWaAP
0.502ideológia68602 SGWaAP