Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000materialista3595 SGWaAP
0.287racionalista1259 SGWaAP
0.341ateista41462 SGWaAP
0.346materialistický3326 SGWaAP
0.377idealista5821 SGWaAP
0.396marxista5377 SGWaAP
0.402pozitivista564 SGWaAP
0.409materializmus9225 SGWaAP
0.436agnostik2375 SGWaAP
0.446relativista638 SGWaAP
0.448metafyzik421 SGWaAP
0.450ateizmus16464 SGWaAP
0.451teizmus1329 SGWaAP
0.457dogmatik1560 SGWaAP
0.462utopista1035 SGWaAP
0.463skeptik11810 SGWaAP
0.464gnostik1389 SGWaAP
0.467evolucionista1603 SGWaAP
0.467naturalista678 SGWaAP
0.468osvietenec2494 SGWaAP
0.477materialistická3135 SGWaAP
0.480fantasta1282 SGWaAP
0.482stoik1654 SGWaAP