Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000matematik19022 SGWaAP
0.267fyzik26732 SGWaAP
0.423logik2169 SGWaAP
0.424teoretický_fyzik1143 SGWaAP
0.451astrofyzik2261 SGWaAP
0.452filozof66898 SGWaAP
0.468lingvista3957 SGWaAP
0.477polyhistor2337 SGWaAP
0.478chemik14652 SGWaAP
0.486filológ2149 SGWaAP
0.493astronóm23359 SGWaAP
0.519geograf3624 SGWaAP
0.525informatik7845 SGWaAP
0.530matematika128370 SGWaAP
0.535mysliteľ16980 SGWaAP
0.540učenec17657 SGWaAP
0.542biochemik2280 SGWaAP
0.552teoretik21944 SGWaAP
0.554hvezdár2133 SGWaAP
0.562jadrový_fyzik1011 SGWaAP
0.565orientalista946 SGWaAP
0.572univerzitný_profesor6416 SGWaAP
0.575jazykovedec12097 SGWaAP
0.576geofyzik714 SGWaAP