Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000masochizmus2040 SGWaAP
0.350sadizmus1972 SGWaAP
0.466exhibicionizmus2676 SGWaAP
0.491perverznosť1043 SGWaAP
0.513egocentrizmus2227 SGWaAP
0.520idiotizmus1068 SGWaAP
0.521primitivizmus3253 SGWaAP
0.527fanatizmus8065 SGWaAP
0.544egoizmus16497 SGWaAP
0.549stihomam1101 SGWaAP
0.556zvrhlosť3503 SGWaAP
0.558fetišizmus984 SGWaAP
0.563masochistická582 SGWaAP
0.563cynizmus8447 SGWaAP
0.565psychopatia1001 SGWaAP
0.567úchylnosť627 SGWaAP
0.569sexuálna_úchylka1072 SGWaAP
0.577nihilizmus3239 SGWaAP
0.579snobizmus1135 SGWaAP
0.582komplex_menejcennosť2925 SGWaAP
0.584masochista2283 SGWaAP
0.590detinskosť1082 SGWaAP
0.590masochistický630 SGWaAP