Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000masmediálny1455 SGWaAP
0.464mediálny68573 SGWaAP
0.493masmédium20581 SGWaAP
0.514masmediálna3057 SGWaAP
0.516žurnalistický2303 SGWaAP
0.554masovokomunikačný_prostriedok3648 SGWaAP
0.610mediálna76701 SGWaAP
0.632oznamovací_prostriedok2656 SGWaAP
0.641bulvarizácia723 SGWaAP
0.642masmediálne1325 SGWaAP
0.646hromadný_oznamovací679 SGWaAP
0.660dezinformačný759 SGWaAP
0.663novinársky10911 SGWaAP
0.665žurnalizmus972 SGWaAP
0.669masmediálna_komunikácia3246 SGWaAP
0.669politologický1635 SGWaAP
0.674ideologický19546 SGWaAP
0.674intelektuálny15746 SGWaAP
0.684propagandistický4609 SGWaAP
0.687demagogický1271 SGWaAP
0.689verejnoprávne_médium11575 SGWaAP
0.694mediálne16136 SGWaAP
0.697umenovedný642 SGWaAP