Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000masmédium20581 SGWaAP
0.331masovokomunikačný_prostriedok3648 SGWaAP
0.412masmediálna3057 SGWaAP
0.469mienkotvorné_médium2345 SGWaAP
0.479oznamovací_prostriedok2656 SGWaAP
0.493masmediálny1455 SGWaAP
0.494médium677205 SGWaAP
0.534mediálna76701 SGWaAP
0.541mediálne16136 SGWaAP
0.549masmediálne1325 SGWaAP
0.560hromadný_oznamovací679 SGWaAP
0.575mienkotvorná1976 SGWaAP
0.588mienkotvorné836 SGWaAP
0.592žurnalistika27301 SGWaAP
0.595propaganda58977 SGWaAP
0.598verejnoprávne_médium11575 SGWaAP
0.612televízne_spravodajstvo2562 SGWaAP
0.621novinárstvo2428 SGWaAP
0.628verejnoprávne1006 SGWaAP
0.633verejná_mienka58176 SGWaAP