Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000masakrovať1169 SGWaAP
0.267vyvražďovať1030 SGWaAP
0.331vraždiť24457 SGWaAP
0.365zmasakrovať2481 SGWaAP
0.403terorizovať6377 SGWaAP
0.472znásilňovať7086 SGWaAP
0.486povraždiť3365 SGWaAP
0.487popravovať2406 SGWaAP
0.490vyvraždiť5610 SGWaAP
0.507rabovať4791 SGWaAP
0.507mrzačiť1156 SGWaAP
0.517plieniť3312 SGWaAP
0.521pozabíjať7330 SGWaAP
0.533kynožiť565 SGWaAP
0.546kántriť825 SGWaAP
0.549hrdlorez2231 SGWaAP
0.555drancovať3079 SGWaAP
0.556zabíjať74757 SGWaAP