Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000marxizmus13099 SGWaAP
0.252marxistická6571 SGWaAP
0.269marxista5377 SGWaAP
0.297liberalizmus19638 SGWaAP
0.304leninizmus3040 SGWaAP
0.325marxistický3814 SGWaAP
0.328ateizmus16464 SGWaAP
0.347anarchizmus1903 SGWaAP
0.362totalitarizmus2624 SGWaAP
0.377materializmus9225 SGWaAP
0.391marxisticko1612 SGWaAP
0.392ideológia68602 SGWaAP
0.396dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.398konzervativizmus7677 SGWaAP
0.402marxistické1330 SGWaAP
0.403antikomunizmus1458 SGWaAP
0.416komunizmus85978 SGWaAP
0.418boľševizmus3476 SGWaAP
0.422Marx20063 SGWaAP