Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000marxisticko1612 SGWaAP
0.205leninská1846 SGWaAP
0.298leninizmus3040 SGWaAP
0.338leninské412 SGWaAP
0.354marxistická6571 SGWaAP
0.391marxizmus13099 SGWaAP
0.399leninský860 SGWaAP
0.450marxistické1330 SGWaAP
0.494marxistický3814 SGWaAP
0.527dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.531proletársky_internacionalizmus765 SGWaAP
0.561národno2973 SGWaAP
0.565komunistické_hnutie1669 SGWaAP
0.570ideológia68602 SGWaAP
0.582marxista5377 SGWaAP
0.587nábožensko1157 SGWaAP
0.588filozoficko1959 SGWaAP
0.588antikomunizmus1458 SGWaAP
0.595komunistická80095 SGWaAP
0.598ideologická17229 SGWaAP
0.605ideologické6710 SGWaAP
0.605diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.609svetonázor16564 SGWaAP
0.612dialektika4899 SGWaAP
0.616ideologický19546 SGWaAP
0.619svetonázorová2059 SGWaAP
0.620dogmatické1377 SGWaAP
0.622dogmatická2399 SGWaAP
0.625svetonázorový1242 SGWaAP
0.626antikomunistická987 SGWaAP
0.627politicko5398 SGWaAP
0.628materialistická3135 SGWaAP
0.629revizionizmus1308 SGWaAP
0.630buržoázna6997 SGWaAP
0.630nacionálny_socializmus815 SGWaAP
0.634racionalistická730 SGWaAP
0.636ideologicky8080 SGWaAP
0.636dialektický1881 SGWaAP
0.637robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.637pozitivistická722 SGWaAP
0.638pacifizmus1171 SGWaAP
0.638demokratizmus1136 SGWaAP
0.639morálno1168 SGWaAP