Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000marxistický3814 SGWaAP
0.296marxista5377 SGWaAP
0.325marxizmus13099 SGWaAP
0.331ateistický4237 SGWaAP
0.335marxistická6571 SGWaAP
0.380buržoázny4038 SGWaAP
0.400ľavicový24638 SGWaAP
0.405ľavičiarsky645 SGWaAP
0.416ideologický19546 SGWaAP
0.417ideológ6864 SGWaAP
0.431marxistické1330 SGWaAP
0.435liberálny25259 SGWaAP
0.442idealistický2557 SGWaAP
0.444komunistický36634 SGWaAP
0.451ľavicový_intelektuál1300 SGWaAP
0.457revizionista744 SGWaAP
0.465utopický2538 SGWaAP
0.466klerikálny635 SGWaAP
0.471boľševizmus3476 SGWaAP
0.472dogmatický2709 SGWaAP
0.473materialistický3326 SGWaAP
0.474totalitný9859 SGWaAP