Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000marxistické1330 SGWaAP
0.319marxistická6571 SGWaAP
0.365ideologické6710 SGWaAP
0.388materialistické1353 SGWaAP
0.392dogmatické1377 SGWaAP
0.402marxizmus13099 SGWaAP
0.426leninské412 SGWaAP
0.430buržoázne1014 SGWaAP
0.430sociálnodemokratické703 SGWaAP
0.431marxistický3814 SGWaAP
0.434svetonázorové679 SGWaAP
0.443dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.450marxisticko1612 SGWaAP
0.457ľavicové5710 SGWaAP
0.465komunistické_hnutie1669 SGWaAP
0.473nacionálne837 SGWaAP
0.482dialektické768 SGWaAP
0.484komunistické8142 SGWaAP
0.487filozofické10273 SGWaAP
0.487ateistické1233 SGWaAP
0.488idealistické858 SGWaAP
0.493humanistické2443 SGWaAP
0.499osvietenské632 SGWaAP
0.500marxista5377 SGWaAP