Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000marxistická6571 SGWaAP
0.252marxizmus13099 SGWaAP
0.319marxistické1330 SGWaAP
0.335marxistický3814 SGWaAP
0.354marxisticko1612 SGWaAP
0.388buržoázna6997 SGWaAP
0.403leninská1846 SGWaAP
0.408marxista5377 SGWaAP
0.408ideológia68602 SGWaAP
0.435leninizmus3040 SGWaAP
0.443materialistická3135 SGWaAP
0.447ideologická17229 SGWaAP
0.450dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.454totalitarizmus2624 SGWaAP
0.457anarchizmus1903 SGWaAP
0.462pozitivistická722 SGWaAP
0.467ľavicová26769 SGWaAP
0.470antikomunizmus1458 SGWaAP
0.473komunistická80095 SGWaAP
0.475dogmatická2399 SGWaAP
0.476racionalistická730 SGWaAP
0.477antikomunistická987 SGWaAP