Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000marxista5377 SGWaAP
0.269marxizmus13099 SGWaAP
0.296marxistický3814 SGWaAP
0.313ľavičiar11215 SGWaAP
0.333antikomunista1676 SGWaAP
0.356ideológ6864 SGWaAP
0.364pravičiar7057 SGWaAP
0.380liberalizmus19638 SGWaAP
0.380komunista120716 SGWaAP
0.388revizionista744 SGWaAP
0.390liberál38834 SGWaAP
0.390dogmatik1560 SGWaAP
0.396materialista3595 SGWaAP
0.397oportunista2613 SGWaAP
0.402reakcionár676 SGWaAP
0.404utopista1035 SGWaAP
0.408marxistická6571 SGWaAP
0.414ľavicový_intelektuál1300 SGWaAP
0.415anarchista6438 SGWaAP
0.420fundamentalista5025 SGWaAP
0.420ľavicový24638 SGWaAP