Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000martinská_deklarácia1175 SGWaAP
0.135Martinský_deklarácia858 SGWaAP
0.371pittsburská_dohoda1034 SGWaAP
0.395Pittsburský_dohoda768 SGWaAP
0.616štátoprávny1477 SGWaAP
0.618clevelandská659 SGWaAP
0.619ČSR39747 SGWaAP
0.619Clevelandský408 SGWaAP
0.620turčiansky_Svätý1044 SGWaAP
0.624mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.627HSĽS7376 SGWaAP
0.630černovská_tragédia525 SGWaAP
0.634Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.635Trianonský_mierová422 SGWaAP
0.635Vavro_Šrobár2604 SGWaAP
0.639Deklarácia4711 SGWaAP
0.641federatívne_usporiadanie869 SGWaAP
0.642československá82331 SGWaAP
0.646trianonská_mierová571 SGWaAP
0.653štátnosť16841 SGWaAP
0.658československá_légia1579 SGWaAP