Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000marketingový52189 SGWaAP
0.353marketingová62615 SGWaAP
0.386marketing166675 SGWaAP
0.508marketingové8589 SGWaAP
0.519Marketingový2536 SGWaAP
0.543reklamný74162 SGWaAP
0.548marketingové_oddelenie3817 SGWaAP
0.599biznisový1069 SGWaAP
0.619kampaňový489 SGWaAP
0.620manažér319190 SGWaAP
0.626marketingový_mix3021 SGWaAP
0.636propagačný11209 SGWaAP
0.639distribučný_kanál3516 SGWaAP
0.643predajný28406 SGWaAP
0.647inzerent11953 SGWaAP
0.655firemný52304 SGWaAP