Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000markantná2323 SGWaAP
0.383badateľná3942 SGWaAP
0.473citeľná7943 SGWaAP
0.493zreteľná10886 SGWaAP
0.496výrazná222068 SGWaAP
0.526markantný6850 SGWaAP
0.531evidentná7332 SGWaAP
0.532markantné1880 SGWaAP
0.547nápadná11240 SGWaAP
0.563znateľná815 SGWaAP
0.575očividná7716 SGWaAP
0.619zrejmá17356 SGWaAP
0.620postrehnuteľná483 SGWaAP
0.645badateľný7163 SGWaAP
0.652citeľný8789 SGWaAP
0.653badateľné2776 SGWaAP
0.661charakteristická_črta9035 SGWaAP
0.670nebadateľná571 SGWaAP
0.676pozoruhodná31350 SGWaAP
0.679príznačná9897 SGWaAP
0.683viditeľná64060 SGWaAP
0.684vypuklá2880 SGWaAP
0.684zanedbateľná14004 SGWaAP