Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.079Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.273Hlinkovo_námestie2061 SGWaAP
0.339trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.341Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.424Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.427mierové_námestie3653 SGWaAP
0.432Mierový_námestie2620 SGWaAP
0.433Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.436Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.436radničné_námestie2159 SGWaAP
0.446námestie301334 SGWaAP
0.461Svätoplukovo_námestie3089 SGWaAP
0.462Námestie58800 SGWaAP
0.469františkánske_námestie1306 SGWaAP
0.478Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.499Námestie_Sloboda2327 SGWaAP
0.501Michalský5895 SGWaAP
0.502Františkánsky2414 SGWaAP
0.510Radnica2981 SGWaAP
0.516Staromestský3732 SGWaAP
0.520primaciálne_námestie1849 SGWaAP
0.537hradné_nádvorie1694 SGWaAP
0.537Nádvorie1451 SGWaAP
0.538rínok3546 SGWaAP
0.543Primaciálny_námestie1585 SGWaAP
0.551michalská3431 SGWaAP
0.559Radničný1131 SGWaAP
0.564Námestie_osloboditeľ5301 SGWaAP
0.568kino_Hviezda2367 SGWaAP
0.571Kapitulský2609 SGWaAP
0.574Synagóga2350 SGWaAP
0.576jezuitský_kostol2930 SGWaAP
0.578župné_námestie1291 SGWaAP
0.580Budatínsky2600 SGWaAP
0.581Rybný_námestie1038 SGWaAP
0.582Zámocký4845 SGWaAP
0.584Jakubovo_námestie1428 SGWaAP
0.589pešia_zóna36938 SGWaAP
0.590františkánsky_kostol3345 SGWaAP
0.591nádvorie64682 SGWaAP
0.592baštová2774 SGWaAP
0.593Amfiteáter1889 SGWaAP