Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.079Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.273Hlinkovo_námestie2061 SGWaAP
0.339trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.341Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.424Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.427mierové_námestie3653 SGWaAP
0.432Mierový_námestie2620 SGWaAP
0.433Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.436Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.436radničné_námestie2159 SGWaAP
0.446námestie301334 SGWaAP
0.461Svätoplukovo_námestie3089 SGWaAP
0.462Námestie58800 SGWaAP
0.469františkánske_námestie1306 SGWaAP
0.478Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.499Námestie_Sloboda2327 SGWaAP
0.501Michalský5895 SGWaAP
0.502Františkánsky2414 SGWaAP
0.510Radnica2981 SGWaAP
0.516Staromestský3732 SGWaAP
0.520primaciálne_námestie1849 SGWaAP
0.537hradné_nádvorie1694 SGWaAP
0.537Nádvorie1451 SGWaAP