Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000marián_leško772 SGWaAP
0.502peter_tóth533 SGWaAP
0.619Daniel_Vražda1401 SGWaAP