Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000manufaktúrna675 SGWaAP
0.360manufaktúra6352 SGWaAP
0.411malovýroba721 SGWaAP
0.479veľkovýroba3068 SGWaAP
0.553čipkárstvo656 SGWaAP
0.567remeselnícka4113 SGWaAP
0.572tkáčstvo1114 SGWaAP
0.574sklárstvo1094 SGWaAP
0.577remeselná15328 SGWaAP
0.581industrializácia5929 SGWaAP
0.582obuvníctvo786 SGWaAP
0.586garbiarstvo493 SGWaAP
0.596železiarska1209 SGWaAP
0.598sklárska_huta487 SGWaAP
0.602fajansa1091 SGWaAP
0.602hrnčiarstvo2987 SGWaAP
0.609dobytkárstvo535 SGWaAP
0.615tkáčska1093 SGWaAP
0.626remeselnícke1089 SGWaAP
0.631kožiarska578 SGWaAP
0.635výroba1100017 SGWaAP
0.638obuvnícky2188 SGWaAP
0.638drevorubačstvo699 SGWaAP
0.642povozníctvo499 SGWaAP