Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000manierizmus887 SGWaAP
0.406impresionizmus2995 SGWaAP
0.407eklekticizmus732 SGWaAP
0.431expresionizmus3275 SGWaAP
0.432klasicizmus6827 SGWaAP
0.443symbolizmus4007 SGWaAP
0.451romantizmus12850 SGWaAP
0.456kubizmus2577 SGWaAP
0.464surrealizmus5446 SGWaAP
0.465historizmus2191 SGWaAP
0.471barok14167 SGWaAP
0.472akademizmus477 SGWaAP
0.485naturalizmus2845 SGWaAP
0.487neoklasicizmus559 SGWaAP
0.490futurizmus1414 SGWaAP
0.519poetizmus1678 SGWaAP
0.521modernistický1638 SGWaAP
0.533postmoderna6053 SGWaAP
0.538secesia4345 SGWaAP
0.542senzualizmus453 SGWaAP
0.545expresionistický657 SGWaAP