Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000manicheizmus421 SGWaAP
0.369gnosticizmus1181 SGWaAP
0.385platonizmus451 SGWaAP
0.387arianizmus654 SGWaAP
0.453gnostik1389 SGWaAP
0.501gnóza1400 SGWaAP
0.505heréza5062 SGWaAP
0.505panteizmus873 SGWaAP
0.514spiritualizmus458 SGWaAP
0.520gnostická892 SGWaAP
0.521gnostické583 SGWaAP
0.523kalvinizmus737 SGWaAP
0.527pohanské_náboženstvo897 SGWaAP
0.530deizmus428 SGWaAP
0.532kresťanstvo112019 SGWaAP
0.537arián898 SGWaAP
0.539bogomil410 SGWaAP
0.542iracionalizmus471 SGWaAP
0.543polyteizmus902 SGWaAP