Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mandátový2721 SGWaAP
0.334Mandátový415 SGWaAP
0.399ústavnoprávny_výbor6131 SGWaAP
0.461Ústavnoprávny_výbor1115 SGWaAP
0.496nezlučiteľnosť_funkcia3459 SGWaAP
0.510parlamentný_výbor14282 SGWaAP
0.519brannobezpečnostný_výbor1016 SGWaAP
0.551plénum37577 SGWaAP
0.554politické_grémium1370 SGWaAP
0.556zbavenie_imunita1207 SGWaAP
0.557výbor390776 SGWaAP
0.559Osobitný_kontrolný616 SGWaAP
0.566NR_SR150980 SGWaAP
0.577Výbor_NR2924 SGWaAP
0.577poslanec1113479 SGWaAP
0.585zákonodarný_zbor8486 SGWaAP
0.586poslanecký67715 SGWaAP
0.591gestorský_výbor3064 SGWaAP
0.598snemovňa16650 SGWaAP
0.599poslanecká_snemovňa4602 SGWaAP
0.605poslanecké_grémium1389 SGWaAP
0.608vyslovenie_nedôvera5346 SGWaAP
0.616generálny_prokurátor48627 SGWaAP
0.618Poslanecký_snemovňa3014 SGWaAP
0.618NRSR8398 SGWaAP