Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000manažérka29618 SGWaAP
0.347projektová_manažérka4088 SGWaAP
0.356konzultantka4692 SGWaAP
0.387marketingová_manažérka3062 SGWaAP
0.412riaditeľka212781 SGWaAP
0.417výkonná_riaditeľka7352 SGWaAP
0.428PR_manažérka5619 SGWaAP
0.446koordinátorka18026 SGWaAP
0.461viceprezidentka5014 SGWaAP
0.482šéfka46519 SGWaAP
0.497špecialistka7273 SGWaAP
0.505generálna_riaditeľka14703 SGWaAP
0.508spolumajiteľka1786 SGWaAP
0.509vedúca5190 SGWaAP
0.530referentka6387 SGWaAP
0.533konateľka7294 SGWaAP
0.560organizátorka12975 SGWaAP
0.562vedúca_oddelenie2135 SGWaAP
0.566Drahomíra3198 SGWaAP
0.574zástupkyňa46643 SGWaAP
0.576spoluzakladateľka3032 SGWaAP
0.580spoluorganizátorka1364 SGWaAP
0.584pracovníčka66223 SGWaAP