Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000manželovo2513 SGWaAP
0.278manželkino923 SGWaAP
0.300dcérino1091 SGWaAP
0.342synovo2074 SGWaAP
0.344sestrino1150 SGWaAP
0.366bratovo1516 SGWaAP
0.369otcovo8833 SGWaAP
0.408mužovo2435 SGWaAP
0.471mamino3700 SGWaAP
0.480ženino1377 SGWaAP
0.504matkino5656 SGWaAP
0.544moje734723 SGWaAP
0.548manželova8290 SGWaAP
0.573manželov5904 SGWaAP
0.579Jozefovo753 SGWaAP
0.586chlapcovo1795 SGWaAP
0.591manželkina2970 SGWaAP
0.596niečie1107 SGWaAP
0.618Evino731 SGWaAP
0.628Petrovo3089 SGWaAP