Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000manželkino923 SGWaAP
0.278manželovo2513 SGWaAP
0.328bratovo1516 SGWaAP
0.341dcérino1091 SGWaAP
0.364synovo2074 SGWaAP
0.377otcovo8833 SGWaAP
0.380sestrino1150 SGWaAP
0.401ženino1377 SGWaAP
0.449mužovo2435 SGWaAP
0.490mamino3700 SGWaAP
0.524matkino5656 SGWaAP
0.557chlapcovo1795 SGWaAP
0.568manželkin2165 SGWaAP
0.569Tomášovo1185 SGWaAP
0.575Jozefovo753 SGWaAP
0.576Evino731 SGWaAP
0.588manželkina2970 SGWaAP
0.591moje734723 SGWaAP
0.593Petrovo3089 SGWaAP
0.596niečie1107 SGWaAP