Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mamona4353 SGWaAP
0.461chamtivosť12734 SGWaAP
0.480lakomstvo3062 SGWaAP
0.482hrabivosť918 SGWaAP
0.528ziskuchtivosť1185 SGWaAP
0.538materiálny_statok1554 SGWaAP
0.541sebectvo10545 SGWaAP
0.542chamtivec1584 SGWaAP
0.545karierizmus930 SGWaAP
0.552konzumizmus1740 SGWaAP
0.558hmotný_statok2035 SGWaAP
0.568márnivosť3421 SGWaAP
0.573egoizmus16497 SGWaAP
0.576pôžitkárstvo1309 SGWaAP
0.578nenásytnosť2723 SGWaAP
0.581modla15964 SGWaAP
0.583hedonizmus2092 SGWaAP
0.584lakomosť2032 SGWaAP
0.590nemravnosť3259 SGWaAP
0.596žiadostivosť11285 SGWaAP
0.596satan28705 SGWaAP
0.598zlaté_teľa2390 SGWaAP
0.599faloš4791 SGWaAP
0.605zištnosť649 SGWaAP