Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mamonárstvo416 SGWaAP
0.382prospechárstvo653 SGWaAP
0.383hrabivosť918 SGWaAP
0.395karierizmus930 SGWaAP
0.400malomeštiactvo869 SGWaAP
0.412lakomstvo3062 SGWaAP
0.444chamtivosť12734 SGWaAP
0.469amorálnosť1417 SGWaAP
0.480intrigánstvo456 SGWaAP
0.480ziskuchtivosť1185 SGWaAP
0.481zhýralosť589 SGWaAP
0.494lakomosť2032 SGWaAP
0.498pôžitkárstvo1309 SGWaAP
0.500nenásytnosť2723 SGWaAP
0.506nečestnosť1799 SGWaAP
0.507sebectvo10545 SGWaAP
0.508nemravnosť3259 SGWaAP
0.529zištnosť649 SGWaAP
0.543nízkosť1407 SGWaAP
0.547nemorálnosť3093 SGWaAP
0.549tyranstvo442 SGWaAP
0.550povýšenectvo1034 SGWaAP
0.551egoizmus16497 SGWaAP
0.552pokrytectvo12995 SGWaAP
0.554nepoctivosť1014 SGWaAP