Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mamino3700 SGWaAP
0.331matkino5656 SGWaAP
0.341sestrino1150 SGWaAP
0.405bratovo1516 SGWaAP
0.417synovo2074 SGWaAP
0.422otcovo8833 SGWaAP
0.433dcérino1091 SGWaAP
0.460moje734723 SGWaAP
0.471manželovo2513 SGWaAP
0.490manželkino923 SGWaAP
0.525mamin9282 SGWaAP
0.527ženino1377 SGWaAP
0.538mamina23306 SGWaAP
0.563tvoje232517 SGWaAP
0.570chlapcovo1795 SGWaAP
0.585mužovo2435 SGWaAP
0.594Evino731 SGWaAP
0.615matkin8387 SGWaAP