Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mamľas1381 SGWaAP
0.299odroň965 SGWaAP
0.301chumaj3043 SGWaAP
0.303chmuľo1045 SGWaAP
0.330trkvas1504 SGWaAP
0.343trpák950 SGWaAP
0.349truľo2152 SGWaAP
0.358naničhodník2593 SGWaAP
0.374oplan1373 SGWaAP
0.377sraľo617 SGWaAP
0.384ťuťmák966 SGWaAP
0.390niktoš2325 SGWaAP
0.392sprosták414 SGWaAP
0.395kretén5351 SGWaAP
0.396hnusák821 SGWaAP
0.401odkundes964 SGWaAP
0.413sviniar5895 SGWaAP
0.414zasran2479 SGWaAP
0.416trubiroh1135 SGWaAP
0.417bezočivec653 SGWaAP
0.422chrapúň3714 SGWaAP
0.435chruňo761 SGWaAP
0.439chytrák3086 SGWaAP