Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000maltský2590 SGWaAP
0.436cyperský6429 SGWaAP
0.443írsky29526 SGWaAP
0.445portugalský21769 SGWaAP
0.504maltská2373 SGWaAP
0.510holandský50778 SGWaAP
0.511belgický29085 SGWaAP
0.513albánsky7707 SGWaAP
0.526litovský6255 SGWaAP
0.537španielsky92070 SGWaAP
0.541taliansky159003 SGWaAP
0.542arménsky5509 SGWaAP
0.549estónsky5284 SGWaAP
0.553chorvátsky31160 SGWaAP
0.557čiernohorský2254 SGWaAP
0.562lotyšský6232 SGWaAP
0.563grécky91149 SGWaAP
0.569maltské716 SGWaAP
0.575azerbajdžanský2223 SGWaAP
0.576rumunský27788 SGWaAP
0.577moldavský3554 SGWaAP
0.577Valletta1922 SGWaAP
0.582ekvádorský1460 SGWaAP
0.584luxemburský5133 SGWaAP
0.587bulharský21071 SGWaAP