Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000maloverný692 SGWaAP
0.557malomyseľný455 SGWaAP
0.612nevďačník951 SGWaAP
0.632bezbožník2862 SGWaAP
0.632nerozumný3782 SGWaAP
0.636pochábeľ774 SGWaAP
0.638nevedomec538 SGWaAP
0.640pochabý2625 SGWaAP
0.655tvrdošijný893 SGWaAP
0.658blúznivec436 SGWaAP
0.662hľaďte1076 SGWaAP
0.665domýšľavý998 SGWaAP
0.665naničhodník2593 SGWaAP
0.673judáš2224 SGWaAP
0.677nevďačný3189 SGWaAP
0.677ukrutník415 SGWaAP
0.678ničomný834 SGWaAP
0.679ľahkoverný493 SGWaAP
0.682pochybovač2433 SGWaAP
0.682zlorečiť1314 SGWaAP