Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000maloroľník1355 SGWaAP
0.444roľník41912 SGWaAP
0.482veľkostatkár2399 SGWaAP
0.513statkár4923 SGWaAP
0.536maloroľnícka494 SGWaAP
0.544bezzemok1138 SGWaAP
0.589roľnícky4156 SGWaAP
0.593domkár622 SGWaAP
0.604roľníctvo3421 SGWaAP
0.607veľkostatok4143 SGWaAP
0.645gazda32772 SGWaAP
0.647sedliak27222 SGWaAP
0.662nádenník2567 SGWaAP
0.662záhumienok874 SGWaAP
0.666agrárnik1551 SGWaAP
0.669kulak1993 SGWaAP
0.678roľnícka8943 SGWaAP
0.678družstevník7315 SGWaAP
0.679roľnícke2594 SGWaAP
0.680robotníctvo2082 SGWaAP
0.681robotník113585 SGWaAP
0.687jednotné_roľnícke2515 SGWaAP
0.688mlynár7773 SGWaAP