Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000maloroľnícka494 SGWaAP
0.536maloroľník1355 SGWaAP
0.554Maďarský_socialistická1521 SGWaAP
0.589roľnícka8943 SGWaAP
0.600národne_uvedomelá492 SGWaAP
0.604Sociálnodemokratický1127 SGWaAP
0.622sociálnodemokratická11144 SGWaAP
0.630Kresťanskodemokratický1113 SGWaAP
0.637demokratická_ľavica6002 SGWaAP
0.647Kresťanskodemokratický_hnutie2919 SGWaAP
0.648kresťanskodemokratická2545 SGWaAP
0.653ultranacionalistická551 SGWaAP
0.655liberálnodemokratická843 SGWaAP
0.657HSĽS7376 SGWaAP
0.660kresťanskodemokratické_hnutie3723 SGWaAP
0.660národne_orientovaná895 SGWaAP