Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000malomyseľnosť1258 SGWaAP
0.357skľúčenosť2916 SGWaAP
0.401skleslosť1152 SGWaAP
0.407vlažnosť1279 SGWaAP
0.464sebaľútosť5370 SGWaAP
0.495zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.509nerozumnosť1145 SGWaAP
0.521pesimizmus9772 SGWaAP
0.522beznádej21631 SGWaAP
0.529namyslenosť3052 SGWaAP
0.534otupenosť2038 SGWaAP
0.534beznádejnosť975 SGWaAP
0.538protivenstvo2982 SGWaAP
0.545ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.548opustenosť4916 SGWaAP
0.555zbabelosť7461 SGWaAP
0.557bojazlivosť1411 SGWaAP
0.557trýzeň2416 SGWaAP
0.558domýšľavosť1966 SGWaAP
0.558hašterivosť524 SGWaAP
0.562apatia13100 SGWaAP