Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000malomyseľný455 SGWaAP
0.512skľúčený2790 SGWaAP
0.519ustrašený1022 SGWaAP
0.542skleslý1263 SGWaAP
0.557maloverný692 SGWaAP
0.580pomstivý417 SGWaAP
0.589nemohúci1061 SGWaAP
0.594ubiedený879 SGWaAP
0.597strápený792 SGWaAP
0.606sklesnutý542 SGWaAP
0.606malomyseľnosť1258 SGWaAP
0.617ničomný834 SGWaAP
0.620nerozumný3782 SGWaAP
0.625hašterivý949 SGWaAP
0.627nevďačník951 SGWaAP
0.629pochabý2625 SGWaAP
0.630skrúšený1069 SGWaAP
0.631bojazlivý4647 SGWaAP
0.632zahanbený4358 SGWaAP
0.634márnivý1061 SGWaAP
0.636prestrašený1827 SGWaAP
0.636opovážlivý554 SGWaAP
0.639utrápený4304 SGWaAP
0.640zarmútený3425 SGWaAP
0.640domýšľavý998 SGWaAP
0.640ustráchaný4202 SGWaAP
0.643zúrivec714 SGWaAP
0.643úbožiak8766 SGWaAP
0.643nehodný6310 SGWaAP
0.645bezbožník2862 SGWaAP
0.647vzmužiť745 SGWaAP
0.649tvrdošijný893 SGWaAP
0.651hnevlivý944 SGWaAP
0.651ufňukaný561 SGWaAP
0.653úbohý26529 SGWaAP
0.653nevďačný3189 SGWaAP
0.656naničhodný1277 SGWaAP
0.657zastrašený916 SGWaAP
0.658roztrpčený1373 SGWaAP
0.658zlostný6082 SGWaAP
0.660ukrutník415 SGWaAP
0.662hľaďte1076 SGWaAP
0.662ľahkoverný493 SGWaAP
0.663pokojamilovný464 SGWaAP
0.664vzdorovitý1540 SGWaAP
0.664zanovitý869 SGWaAP