Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000malomocný3927 SGWaAP
0.328malomocný1332 SGWaAP
0.548malomocenstvo2304 SGWaAP
0.596nemocný5868 SGWaAP
0.596uzdravovať_chorý1062 SGWaAP
0.598Samaritán1611 SGWaAP
0.602slepec7670 SGWaAP
0.609učeník60570 SGWaAP
0.615chromý4807 SGWaAP
0.617pustovník9775 SGWaAP
0.617hriešnik37254 SGWaAP
0.617milosrdný_samaritán825 SGWaAP
0.620Ježiš486700 SGWaAP
0.626chorý77877 SGWaAP
0.630umierajúci2042 SGWaAP
0.633samaritán3922 SGWaAP
0.635trpiaci5165 SGWaAP
0.637bedár4960 SGWaAP
0.641hlásať_evanjelium3572 SGWaAP
0.645lepra2163 SGWaAP
0.650žobrák22698 SGWaAP